Top

Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 - 2019

Cập nhật 31/03/2015 16:06

Về việc thông qua Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Hà Tĩnh

Download
Quyết định Download
Phụ lục 01 Download
Phụ lục 02 Download
Phụ lục 03 Download