Top

Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2015 - 2019

Cập nhật 31/03/2015 15:46

​Ngày 22/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015-2019.

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Đồng Nai

Download
Giá đất tỉnh Đồng Nai 2015 Download