Top

Bảng giá đất tỉnh Điện Biên năm 2015 - 2019

Cập nhật 31/03/2015 15:36

Ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Điện Biên

Download
Giá đất tỉnh Điện Biên 2015 Download