Top

Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk năm 2015 - 2019

Cập nhật 31/03/2015 15:12

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đăk Lăk : Ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Đắk Lắk

Download
Quyết định Download
Phụ lục 01 Download
Phụ lục 02 Download
Phụ lục 03 Download