Top

Bảng giá đất tỉnh Cà Mau năm 2015 - 2019

Cập nhật 31/03/2015 14:55

Nghị quyết Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Kèm biểu mẫu)

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Cà Mau

Download
Giá đất tỉnh Cà Mau 2015 Download