Top

Bảng giá đất tỉnh Bình Phước năm 2015 - 2019

Cập nhật 31/03/2015 14:43

Ngày 05/02/2015, UBND tỉnh Bình Phước đã Ban hành Quy định khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND. Tại Quyết định, từng huyện - thị được quy định đơn giá khác nhau.

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Bình Phước

Download
Giá đất tỉnh Bình Phước 2015 Download