Top

Bảng giá đất Thành phố Hải Phòng năm 2015 - 2019

Cập nhật 01/04/2015 15:00

​Ban hành Quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019)

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất Hải Phòng

Download
Giá đất Hải Phòng 2015 - 2019 Download
Phụ lục Download