Top

Bảng giá đất tỉnh Tuyên Quang năm 2014

Cập nhật 07/08/2014 23:59

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Tuyên Quang

Download
Bảng giá đất tỉnh Tuyên Quang 2014 Download