Top

Bảng giá đất tỉnh Phú Thọ năm 2014

Cập nhật 07/07/2014 22:22

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Phú Thọ

Download
Quyết định 40/2013/UBND-QĐ Download
Quy định chung Download
Bảng giá đất 2014 Download