Top

Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh năm 2014

Cập nhật 21/06/2014 16:20

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Hà Tĩnh

Download
Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh 2014 Download
Phụ lục số 1 Download
Phụ lục số 2 Download
Phụ lục số 3 Download