Top

Bảng giá đất tỉnh Hoà Bình năm 2014

Cập nhật 18/06/2014 17:59

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Hoà Bình

Download
Quyết định 30/2013/QĐ - UBND Download
Quy định chi tiết bảng giá đất tỉnh Hoà Bình 2014 Download