Top

Bảng giá đất tỉnh Hải Dương năm 2014

Cập nhật 16/06/2014 15:14

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Hải Dương

Download
Bảng giá đất tỉnh Hải Dương 2014 Download