Top

Bảng giá đất tỉnh Lai Châu năm 2014

Cập nhật 18/06/2014 17:49

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Lai Châu

Download
Bảng giá đất tỉnh Lai Châu 2014 Download