Top

Bảng giá đất tỉnh Lào Cai năm 2014

Cập nhật 16/06/2014 14:43

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn đọc vui lòng bấm vào Download ở cột bên cạnh để tải về nội dung cần tham khảo.


Giá đất tỉnh Lào Cai

Download
Bảng giá đất tỉnh Lào Cai 2014 Download