Top

Quy định pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Cập nhật 21/03/2011 14:30

Câu hỏi:

Nhà tôi chuẩn bị bán một mảnh đất.

Vậy xin tư vấn giúp tôi các quy định pháp luật liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất?
Tôi nên tìm vấn đề về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đâu?

Xin chân thành cảm ơn! (Đ.D.Công)

Công ty Luật Thiên Bình (Libra) trả lời


Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành:

1. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất (“GCNQSDĐ”):

- Đất chuyển nhượng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đất chuyển nhượng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ hoặc có 1 trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Luật Đất đai năm 2003;

- Người tham gia giao kết hợp đồng CNQSDĐ phải có năng lực hành vi dân sự, giao kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện;

- Mục đích, nội dung của hợp đồng CNQSĐ không trái pháp luật, đạo đức xã hội;

2. Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

2.1. Việc nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

b. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .

2.2. Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

3. Nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc chuyển nhượng QSDĐ (trong trường hợo các bên không có thỏa thuận khác):

- Bên chuyển nhượng nộp thuế Thu nhập cá nhân và lệ phí công chứng;

- Bên mua nộp Lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký biến động (đăng bộ).

DiaOcOnline.vn mong muốn trở thành cầu nối cho bạn đọc với các chuyên gia trong từng lĩnh vực địa ốc. Hiện nay, qua DiaOcOnline.vn, bạn có thể kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, pháp lý nhà đất, phong thủy nhà đất.

Nếu có nhu cầu được tư vấn về kiến trúc, pháp lý, phong thủy trong lĩnh vực nhà đất, bạn hãy click ngay vào đây để tìm hiểu về nhà tư vấn và gửi câu hỏi. Chúng tôi sẽ liên hệ với chuyên gia và đưa ra câu trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.

 

DiaOcOnline.vn

.