Top

UBND TP báo cáo về bảng giá đất năm 2010

Cập nhật 03/03/2010 10:45

UBND TP.HCM vừa có văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả xây dựng bảng giá các loại đất năm 2010.

Theo TP, do bảng giá các loại đất năm 2009 đã được điều chỉnh trong giới hạn cho phép quy định tại Nghị định 123/2007 nên năm 2010 TP vẫn giữ nguyên khung tối đa và tối thiểu như bảng giá năm 2009.

Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất TP đã rà soát, trao đổi với ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất từng quận, huyện để thống nhất bảng giá đất ở năm 2010 theo nguyên tắc: Chỉ điều chỉnh cục bộ đối với một số tuyến đường, đoạn đường được nâng cấp, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; có giá đất khảo sát năm nay biến động tăng cao so với giá đất khảo sát năm 2008.

TP cũng cập nhật các tuyến đường, đoạn đường mới hình thành hoặc mới được đặt tên trong năm 2009; loại bỏ những tuyến đường, đoạn đường do điều chỉnh tên và được ghép nối với tuyến đường, đoạn đường liền kề khác...

Trước đó, ngày 24-12-2009, UBND TP có quyết định ban hành quy định về giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn, áp dụng từ ngày 1-1-2010.

DiaOcOnline.vn - Theo Pháp Luật TP