Top

Tổng quan thị trường nhà ở Tp.HCM, quý 1/2008

Cập nhật 15/04/2008 10:00

Theo nghiên cứu thống kê phân tích và dự báo của VietRees, giá căn hộ trong dài hạn vẫn sẽ không hề giảm như hiện nay, nếu có chỉ là trong ngắn hạn hoặc cố gắng dịch chuyển về hướng gần với giá trị thực của nó (như trong thực tế đang giảm)...

Bạn có thể nhấn vào liên kết bên dưới để xem hoặc tải về bản báo cáo tóm lược này.

Vui lòng nhấn vào đây để download báo cáo đầy đủ tổng quan thị trường nhà ở Tp.HCM quý 1/2008

Bản tin có định dạng Acrobat, bạn cần có phần mềm Acrobat Reader để xem được bản tin này.