Top

Nghị định cấp phép xây dựng sẽ giảm bớt phiền hà cho dân

Cập nhật 08/06/2010 14:10

Đó là ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân với Ban soạn thảo Nghị định về cấp phép Xây dựng và quản lý xây dựng sau cấp phép tại cuộc họp sáng 8/6 tại Hà Nội.

Cùng dự họp có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cùng lãnh đạo và các chuyên gia của: Văn phòng, các cục, vụ, viện… có liên quan của Bộ Xây dựng.


Quang cảnh Hội nghị sáng 8/6.

Sau khi lãnh đạo Vụ Quản lý Hoạt động xây dựng trình bày Dự thảo Nghị định, các chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến xung quanh các vấn đề như: quản lý quy hoạch, cảnh quan, công trình ngầm, các điều kiện xin cấp phép…

Phát biểu với ban soạn thảo, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân chỉ đạo 3 vấn đề: Trước hết, Ban soạn thảo ra thông báo yêu cầu các Sở Xây dựng địa phương báo cáo tình hình cấp phép xây dựng tổ chức đánh giá trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2010 ngành xây dựng. Thứ hai, về tư tưởng, cơ quan Nhà nước phải hướng dẫn thủ tục cho dân khi đến xin cấp giấy phép xây dựng. “Thứ ba, Nghị định cấp phép và việc cấp phép phải lan rộng vào khu dân cư, các dự án và lan rộng đến nông thôn. Việc ra đời nghị định phải giảm bớt thêm các phiền hà cho người dân trong quá trình xin cấp phép xây dựng…” – Bộ trưởng nói.

Về quy trình và tiến độ, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh chỉ đạo: Sau khi làm văn bản thông báo các Sở Xây dựng địa phương và bàn thảo tại Hội nghị 6 tháng đầu năm vào tháng 6, trong tháng 7/2010, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo tại Hà Nội và TP.HCM. Thứ trưởng cho biết: “Phải gấp rút hoàn thiện để tháng 8 bào cáo và tháng 9 trình Chỉnh phủ dự thảo nghị định quan trọng này”.

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây Dựng