Top

Luật kinh doanh BĐS cần chi tiết hơn

Cập nhật 25/05/2013 07:01

Góp ý dự thảo sửa đổi Luật kinh doanh Bất động sản, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, luật cần có thêm nhiều chương mới.


Ảnh chụp hội nghị được Bộ Xây dựng tổ chức vào ngày 23/5. Ảnh: Vân Oanh

Tại sự kiện Tổng kết tình hình thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và đề xuất xây dựng Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được Bộ Xây dựng tổ chức vào ngày 23-5 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Minh, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho rằng Luật cần có thêm 5 chương mới.

Theo ông Minh, luật cần có thêm chương quy định về đầu tư bất động sản nhằm cụ thể hóa những nội dung đã được quy định về nguyên tắc tại Luật đầu tư như nhà đầu tư nước ngoài có được tham gia đầu tư trực tiếp dự án xây nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội không; quy định chi tiết về đầu tư gián tiếp trong lĩnh vực bất động sản; quy định chi tiết về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực bất động sản…

Ông Minh còn cho rằng luật mới còn cần có thêm chương mới về tài chính bất động sản (công ty đầu tư gián tiếp bất động sản; quỹ bất động sản...) hay chương về thị trường bất động sản nhằm quy định về niêm yết giá bất động sản, chuyển nhượng dự án bất động sản, thanh toán trong giao dịch bất động sản… Thêm nữa, ông Minh còn đề xuất luật cần có thêm hai chương mới về quản lý nhà nước về bất động sản (xây dựng cơ sở dữ liệu, quy định công khai và cung cấp thông tin) và thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý về bất động sản.

Theo ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, sau 7 năm thi hành, Luật Kinh doanh bất động sản đã phát sinh nhiều tồn tại, bất cập cần phải tiến hành nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung. Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua trong năm 2014.

Một số đề xuất của ông Minh và các đại diện khác của Hiệp hội Bất động sản cũng đã được Bộ Xây dựng nghiên cứu đưa vào dự thảo.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục quản lý nhà, Bộ Xây dựng cho biết, trên cơ sở báo cáo tổng kết của các địa phương, để khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng dự kiến sửa đổi, bổ sung một số nội dung, trong đó có những nội dung tiêu biểu như:

Thứ nhất về phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài: dự kiến sửa đổi, bổ sung (điều 10 của Luật hiện hành) theo hướng cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thuê để cho thuê lại bất động sản; cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà không có chức năng kinh doanh bất động sản được mua và sở hữu diện tích văn phòng làm việc của doanh nghiệp mình.

Thứ hai về phát triển bất động sản: Bộ Xây dựng dự kiến sửa đổi theo hướng sắp xếp lại các quy định về đầu tư phát triển bất động sản, đồng thời bổ sung thêm một số quy định như nguyên tắc sử dụng đất để đầu tư phát triển bất động sản; chuyển nhượng dự án bất động sản; chuyển nhượng vốn trong hoạt động kinh doanh bất động sản; sáp nhập và mua lại doanh nghiệp bất động sản.

Thứ ba về giao dịch bất động sản, do Luật hiện hành chưa điều chỉnh một số vấn đề quan trọng như: về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua các loại bất động sản khác ngoài nhà ở; về giao dịch các loại bất động sản giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản với nhau; về thế chấp bất động sản và đặc biệt là chưa có cơ chế để bảo vệ quyền lợi của các chủ thể trong giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai...

Vì vậy, ông Hà cho biết Bộ Xây dựng dự kiến sắp xếp lại các quy định tại Chương 2 và Mục 3 Chương 4 của Luật hiện hành về sàn giao dịch bất động sản, đồng thời bổ sung thêm các nội dung còn thiếu vào dự thảo Luật...
DiaOcOnline.vn - Theo TBKTSG