Top

Đất Xanh lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Cập nhật 02/11/2018 09:28

Trước đó, vào ngày 10/8, Đất Xanh đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 4,7 triệu trái phiếu với kỳ hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành. Tổng mệnh giá phát hành là 470 tỷ đồng.


HĐQT Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa ra thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Theo đó, Đất Xanh sẽ phát hành tối đa 1.400 trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 5 năm với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng quy mô tối đa 1.400 tỷ đồng.

Ngày phát hành dự kiến trong quý 1 hoặc quý 2/2018 với lãi suất không cao hơn 7%/năm. Mức giá chuyển đổi dựa trên nguyên tắc (1) Giá chuyển đổi tại thời điểm phát hành không thấp hơn 125% mức giá bình quân gia quyền cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất liền trước ngày ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu; (2) Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo các điều kiện trái phiếu.

Trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 10/8, Đất Xanh đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 4,7 triệu trái phiếu với kỳ hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành. Tổng mệnh giá phát hành là 470 tỷ đồng.

Trong một nghị quyết khác cùng ngày, HĐQT cũng thông qua phát hành 2.500 trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá 250 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu Công ty ghi nhận 3.236 tỷ đồng, tăng 93%. LNST đạt 1.019 tỷ đồng. Trừ đi lợi ích cổ đông thiểu số, lợi nhuận ròng đạt 750 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ 2017.

DiaOcOnline.vn - Theo Trí Thức Trẻ