Top

3/4 phiên đấu giá trên HNX bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán

Cập nhật 01/11/2018 09:31

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 10/2018, tại HNX diễn ra 4 phiên đấu giá thoái vốn tại Công ty CP Cảng Nha Trang, Ngân hàng TMCP Quân đội, Tổng công ty MBLand, Công ty CP Xi măng Phú Thọ.

Chuẩn bị đấu giá cổ phần tại HNX (Ảnh: HNX)

4 phiên đấu giá này có tổng khối lượng chào bán đạt hơn 77,5 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 53,5 triệu cổ phần. Trong đó, 3/4 phiên đấu giá đã bán hết 100% số cổ phần chào bán gồm Cảng Nha Trang, Tổng công ty MBLand, Xi măng Phú Thọ. Tổng số cổ phần trúng giá tháng 10 đạt 24,1 triệu cổ phần, tổng số tiền thu được đạt hơn 293,1 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm 570,4 triệu đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 51,6 tỷ đồng.

Được biết, từ đầu năm 2018, HNX đã tổ chức 31 phiên đấu giá, trong đó có 20 phiên đấu giá thoái vốn, 10 phiên IPO và 1 phiên đấu giá quyền mua. Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt 1,6 tỷ cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 698,9 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 43%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 31 phiên đấu giá đạt hơn 11,1 nghìn tỷ đồng.

DiaOcOnline.vn - Theo TGTT