Top

Ghi nhận doanh thu tài chính đột biến, HAGL báo lãi quý 3 hơn 400 tỷ đồng

Cập nhật 01/11/2018 10:55

Theo thông tư 202, phần lợi nhuận trước đây từ việc bán cổ phần Nhà Hoàng Anh (HAN) đã được kết chuyển sang báo cáo hợp nhất quý 3/2018 của HAGL.


CTCP Hoàng Anh Gia Lai – HAGL (Mã CK: HAG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 với doanh thu thuần 1.520,6 tỷ đồng – tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu trái cây đạt 924 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước và chiếm xấp xỉ 61% doanh thu của HAGL.

Lãi gộp HAGL trong quý 3 tăng gấp đôi lên 862,2 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp gần 57%, cao hơn đáng kể so với mức 35% cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng trái cây đóng góp khá hiệu quả khi biên lãi gộp ở mức 60,5%, trong khi quý 3/2017, biên lãi gộp mảng này chỉ là gần 44%.

Doanh thu tài chính trong quý 3/2018 tăng vọt 151% lên 740,4 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản lãi thanh lý đầu tư 516 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía HAGL, vào ngày 11/5/2016, CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh (HAN) đã hoàn tất phát hành riêng lẻ 56 triệu cổ phần cho CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và vận tải. Việc phát hành này đã làm giảm tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn trong HAN từ 85,75% xuống còn 68,9% và ghi nhận thêm 426,4 tỷ đồng vào LNST chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán hợp nhất.

Vào ngày 12/9/2018, HAN đã hoàn tất phát hành thêm 125 triệu cổ phiếu cho một bên thứ 3. Việc phát hành này làm giảm tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn từ 68,9% xuống còn 47,89% và HAN trở thành công ty liên kết. Theo hướng dẫn của Thông tư 202 thì phần lãi đã được ghi nhận trước đây trong LNST chưa phân phối sẽ được kết chuyển sang báo cáo KQKD hợp nhất. Theo đó, số tiền lãi 426,4 tỷ đồng đã được ghi nhận vào doanh thu tài chính trong báo cáo KQKD quý 3 này.

Chi phí tài chính trong kỳ tăng 34% lên 442,7 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí lãi vay ngân hàng và trái phiếu. Tính tới cuối quý 3/2018, HAGL có hơn 21.000 tỷ đồng nợ vay. Một điểm đáng chú ý, HAGL đã có sự dịch chuyển nợ vay theo hướng từ dài hạn xuống ngắn hạn. Cụ thể, nợ vay dài hạn cuối quý 3 của HAGL là 15.269 tỷ đồng, giảm khoảng 5.000 tỷ so với đầu năm, nhưng nợ vay ngắn hạn tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với đầu năm lên 5.790 tỷ đồng.

Các chi phí phát sinh khác trong kỳ như chi phí bán hàng, chi phí quản lý đều tăng so với cùng kỳ năm trước, lần lượt chiếm 50,5 tỷ đồng và 212,5 tỷ đồng. Hoạt động khác khiến HAGL lỗ hơn 555 tỷ đồng trong quý 3/2018, tăng mạnh so với mức 6,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, HAGL không giải thích cụ thể về khoản chi phí này.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, HAGL ghi nhận 377,6 tỷ đồng LNST trong quý 3/2018, tăng 118% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận công ty mẹ là 403 tỷ đồng, tăng 235%.


Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận 519,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 50%. Dù vậy, so với kế hoạch lãi trước thuế 200 tỷ đồng thì công ty đã hoàn thành vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Tại thời điểm cuối quý 3/2018, tổng tài sản HAGL đạt 48.357 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 5.074 tỷ đồng, giảm gần 2.500 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ vay của HAGL hiện chiếm hơn 21.000 tỷ đồng, tương đương 44% cơ cấu nguồn vốn công ty.

DiaOcOnline.vn - Theo Trí Thức Trẻ