Top

Phiên đấu thầu ngày 31/10: Huy động được 699 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Cập nhật 01/11/2018 09:43

Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 31/8, đã huy động được tổng cộng 699 tỷ đồng.

Ngày 31/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng).  Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 699 tỷ đồng.


Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 16 thành viên dự thầu, huy động được 275 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,20%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/10/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 424 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,95%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/10/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm không có lãi suất trúng thầu.

Theo HNX, kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước huy động được 127.127 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

DiaOcOnline.vn - Theo TGTT