Top

Nếu có thể chứng minh công ty chỉ sở hữu 1 căn hộ thì không cần đóng thuế có đúng không?

Cập nhật 21/06/2013 16:16

Chào luật sư!

Công ty tôi có mua 1 căn hộ chung cư nhưng mới chỉ trả 70% giá trị căn hộ  (tức 1,4 tỷ trong tổng giá trị căn hộ 2,025 tỷ), nay công ty tôi muốn sang nhượng lại hợp đồng cho cá nhân khác, với mức giá dự định bán 70% giá trị căn hộ  là 1 tỷ. Vậy cho tôi hỏi công ty tôi phải đóng thuế TNDN hay loại thuế nào không? Tôi được biết nếu có thể chứng minh công ty chỉ sở hữu 1 căn thì không cần phải đóng thuế. Như vậy có đúng không? Tôi cần đến cơ quan nào để có được giấy tờ chứng minh điều đó?


Xin chân thành cảm ơn!

Kính gửi Quý bạn đọc

Café Luật – Chuyên mục hợp tác giữa Cổng thông tin và giao dịch DiaOcOnline.vnCông ty luật hợp danh Thiên Thanh xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Theo nội dung thư bạn gửi; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Café Luật xin phúc đáp đến bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, các khoản Thu nhập chịu thuế bao gồm:

1. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập các khoản dự phòng; thu khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được; thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

Tuy nhiên, việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không còn phụ thuộc vào hạch toán của doanh nghiệp đến kỳ tính thuế về thu nhập. Theo qui định tại Thông tư 123/2012/ TT- BTC do Bộ tài chính thì việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và doanh thu doanh nghiệp như sau:

“Điều 4. Xác định thu nhập tính thuế

1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.

Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

2. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bằng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trừ chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó. Doanh nghiệp có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân với thuế suất tương ứng.
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất); chuyển nhượng quyền thực hiện dự án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 25%, không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, không được bù trừ với thu nhập hoặc lỗ của các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Trường hợp doanh nghiệp có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất); chuyển nhượng quyền thực hiện dự án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật thì được bù trừ lãi, lỗ của các hoạt động này với nhau để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. »

Như vậy, theo qui định của pháp luật, hoạt động chuyển nhượng đất động sản của Công ty bạn theo nguyên tắc :

Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản = Doanh thu - Chi phí được trừ 

Chi phí được trừ theo qui định tại Thông tư 123/2012/TT-BTC qui định bao gồm:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”
….
Khoản chi thực tế mua căn hộ của Cty bạn là 1,4 tỷ và các chi phí khác (nếu có) sẽ là căn cứ để trừ đi trong doanh thu để tính ra thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bạn.

Bên cạnh đó, muốn tính chính xác giá trị chi phí cho căn hộ của doanh nghiệp tại thời điểm tính thuế phải xem mục đích mua căn hộ mà Cty bạn đã hạch toán trong báo cáo tài chính.

Trường hợp 1: Khoản mua căn hộ, doanh nghiệp đã được hạch toán vào khoản mua tài sản của Công ty để sử dụng thì phải tính mức khấu hao tài sản là căn hộ của doanh nghiệp trong báo cáo tài chính của Cty để tính giá trị căn hộ còn lại. Nếu giá trị còn lại nhỏ hơn giá trị bán được thì phần dư sau khi trừ các chi phí khác phải được tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 25%. Nếu giá trị còn lại lớn hơn giá trị bán được thì không phải chịu thuế.

Trường hợp 2: Khoản mua căn hộ của doanh nghiệp là được hạch toán vào khoản đầu tư thì không tính khấu hao tài sản và việc này dẫn đến doanh thu sau khi bán lại căn hộ nhỏ hơn chi phí mua vào căn hộ + các chi phí khác (nếu có) thu nhập chịu thuế bị âm. Do đó, Cty bạn không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoản doanh thu từ việc chuyển quyền sử dụng căn hộ chung cư này.

Trong các quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, không có quy định nào quy định về việc khi doanh nghiệp sở hữu 1 căn hộ thì không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
 

***

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email cafeluat@diaoconline.vn hoặc qua Tổng đài tư vấn 19006665

* Bạn đọc vui lòng gửi nội dung được ghi bằng tiếng Việt có dấu.

Trân trọng.

Chuyên mục Café Luật
 

DiaOcOnline.vn mong muốn trở thành cầu nối cho bạn đọc với các chuyên gia trong từng lĩnh vực địa ốc. Hiện nay, qua DiaOcOnline.vn, bạn có thể kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, pháp lý nhà đất, phong thủy nhà đất.

Nếu có nhu cầu được tư vấn về kiến trúc, pháp lý, phong thủy trong lĩnh vực nhà đất, bạn hãy click ngay vào đây để tìm hiểu về nhà tư vấn và gửi câu hỏi. Chúng tôi sẽ liên hệ với chuyên gia và đưa ra câu trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.


DiaOcOnline.vn