Top

Điều chỉnh hệ số giá đất tại một số dự án ở TPHCM

Cập nhật 02/04/2020 09:14

Tuyến tàu điện ngầm số 2 đi qua địa bàn nhiều quận, vì vậy TPHCM đã phê duyệt hế số điều chính giá đất để tính bồi thường và hỗ trợ một số dự án trên địa bàn.

Theo đó, tại tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM, tuyến Bến Thành – Tham Lương đi qua địa bàn quận 10. Vì vậy, hệ số điều chỉnh đất ở từ 5,5819 đến 5,6366 và đất sản xuất kinh doanh là 5,523.

Tuyến metro số 2 dự kiến hoàn thành năm 2026 (ảnh: Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM)

Đối với tuyến Bến Thành – Tham Lương đi qua quận 1, thì hệ số điều chỉnh giá đất ở từ 4,6251 đến 8,0214; Còn quận 12 thì hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh từ 11,432 đến 14,777 và đất nông nghiệp trồng cây hàng năm từ 9,240 đến 8,0214.

Tương tự, tuyến Bến Thành - Tham Lương đi qua địa bàn quận Tân Bình sẽ có hệ số điều chính giá đất ở từ 4,659 đến 6,960. Còn đất sản xuất kinh doanh từ 4,741 đến 5,680; Trên địa bàn quận Tân Phú, hệ số điều chỉnh giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh là 7,231.

DiaOcOnline.vn – Theo Dân trí