Top

BR-VT rà soát để đề xuất chuyển condotel thành nhà ở

Cập nhật 08/04/2020 10:20

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc ra soát thực tế để đề xuất chuyển đổi condotel thành nhà ở.Thực hiện theo Văn bản số 276/BXD-QLN ngày 20-01-2020 của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thư du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh giao trách nhiệm các sở, ban ngành có liên quan cùng với UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư dự án bất động sản du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể.

Cụ thể, tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị khi đề xuất chuyển đổi căn hộ du lịch, biệt thự du lịch sang thành nhà ở cần xem xét thận trọng, đúng theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng.

Đồng thời, Sở phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi công năng, thiết kế các dự án bất động sản nói chung và dự án căn hộ du lịch nói riêng.

Sở TN&,MT có nhiệm vụ hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với loại hình công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch đúng theo quy định hiện hành.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp các sở tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản, đặc biệt là các dự án bất động sản du lịch trên địa bàn.

Các địa phương đánh giá nhu cầu thực tế của địa phương đối với loại hình dự án bất động sản này nhằm định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đối với các chủ đầu tư dự án bất động sản du lịch trên địa bàn, tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và những quy định pháp luật có liên quan.

Đặc biệt, các chủ đầu tư phải thực hiện công tác thông tin quảng cáo dự án phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo; hình thức, nội dung, địa điểm công khai thông tin về bất động sản phải phù hợp với quy định tại Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Cùng với đó, nghiêm túc thực hiện việc ký hợp đồng huy động vốn, tổ chức huy động vốn theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

DiaOcOnline.vn – Theo PLO