Top

3 trường hợp cấp giấy nhà đất mới

Cập nhật 18/11/2009 08:55

Ngày 17-11, Bộ Tài nguyên - môi trường đã triển khai các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất (giấy chứng nhận) tại TP.HCM.

Theo đó, có ba trường hợp phải cấp giấy chứng nhận mới cho người dân là: khi người dân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thay đổi thông tin bản đồ địa chính và những loại giấy cũ cấp trước ngày 10-12-2009 mà người dân có nhu cầu cấp đổi.

Ngoài ra, người sử dụng đất có thể yêu cầu cấp lại giấy mới khi: chủ đất đổi tên, bổ sung, thay đổi tài sản trên đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tăng hoặc giảm diện tích tài sản hoặc đính chính những thông tin trên giấy chứng nhận. Người dân có các loại giấy chứng nhận cấp trước ngày 10-12-2009 mà muốn cấp đổi lại giấy mới thì không phải đóng phí.

Những hồ sơ cấp giấy nộp trước ngày 10-12 mà chưa cấp thì sau ngày này các cơ quan có thẩm quyền vẫn tiếp tục cấp giấy theo mẫu mới, không yêu cầu dân phải làm lại hồ sơ mới.

Ông Phạm Ngọc Liên, giám đốc Trung tâm thông tin tài nguyên - môi trường và đăng ký nhà, đất Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM, cho biết sở đang làm dự thảo văn bản hướng dẫn quy trình cấp giấy chứng nhận để trình UBND TP.HCM ban hành. Sở cũng sẽ tham mưu: nếu đến thời điểm phải cấp giấy mới (ngày 10-12) mà chưa ban hành kịp hướng dẫn cụ thể thì UBND TP sẽ có công văn hướng dẫn tạm thời để các quận huyện thực hiện.
 

DiaOcOnline.vn - Theo Địa Ốc TTO