Top

Xây nhà ở riêng lẻ phải thông báo cho cả hàng xóm

Cập nhật 16/11/2009 08:50

Bộ Xây dựng đã soạn thảo thông tư hướng dẫn công tác khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình và quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ trên lãnh thổ Việt Nam. Dự kiến thông tư này sẽ có hiệu lực từ tháng 1-2010.

Thông tư này áp dụng đối với: Các chủ nhà bao gồm hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ, kể cả xây nhà ở riêng lẻ trên các lô đất của dự án nhà ở; nhà ở có tổng diện tích xây dựng sàn bằng hoặc nhỏ hơn 250 m2, có từ 2 tầng trở xuống.

Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250 m2, có từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong khu di sản văn hóa, di tích lịch sử-văn hóa hoặc được nâng tầng thì phải áp dụng các quy định tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31-7-2009 của Bộ Xây dựng “hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng”.

Khảo sát nhà hàng xóm


Khảo sát các công trình lân cận khi xây dựng nhà ở riêng lẻ: Để bảo đảm an toàn cho các công trình lân cận cũng như làm cơ sở để giải quyết tranh chấp phát sinh nếu có giữa chủ nhà và với các chủ công trình lân cận thì chủ nhà phải chủ động phối hợp với các chủ công trình lân cận khảo sát các công trình lân cận. Chủ nhà có thể tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn xây dựng thực hiện.

Nội dung khảo sát công trình lân cận bao gồm: kiểm tra hiện trạng lún và nghiêng của công trình, nếu có; độ võng của dầm, sàn; số lượng, vị trí và kích thước (chiều dài, chiều sâu và bề rộng) các vết nứt ở dầm, sàn, cột và các tấm tường. Kết quả khảo sát có thể thể hiện bằng các bản vẽ, bằng ảnh có ghi chú vị trí hoặc bằng phim. Tại đầu ngọn các vết nứt cần đánh dấu chữ X và ghi rõ ngày khảo sát bên cạnh để làm cơ sở theo dõi sự phát triển vết nứt.

Kết quả việc khảo sát các công trình lân cận phải được xác nhận bằng biên bản được lập giữa chủ nhà với các chủ các công trình lân cận. Chủ nhà và các chủ công trình lân cận thỏa thuận chọn tổ chức, cá nhân hoặc đại diện ủy ban nhân dân cấp xã làm chứng khi thấy cần thiết.

Trường hợp các chủ công trình lân cận không cho phép hoặc không tạo điều kiện khảo sát thì chủ nhà đề nghị các chủ công trình lân cận tự thực hiện hoặc thỏa thuận để các chủ công trình lân cận thuê tổ chức tư vấn xây dựng thực hiện khảo sát. Chủ nhà chịu trách nhiệm thanh toán chi phí khảo sát này.

Nếu các chủ công trình lân cận không cho khảo sát vì mọi lý do thì chủ nhà cần báo cáo UBND cấp xã để yêu cầu các chủ công trình lân cận phối hợp với chủ nhà để khảo sát. Nếu các chủ công trình lân cận vẫn không hợp tác khảo sát thì mọi dẫn chứng về hư hỏng công trình của các chủ công trình này do ảnh hưởng của việc xây dựng nhà ở sẽ không được công nhận khi có tranh chấp xảy ra với chủ nhà xây dựng nhà ở.

Được tự thi công xây dựng


Cá nhân được tự thi công nhà ở riêng lẻ nếu đã từng thi công nhà ở có quy mô tương tự và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường. Nếu là tổ chức thi công xây dựng nhà ở chưa đủ điều kiện xếp hạng theo quy định tại Điều 53 Nghị định 12/2009/NĐ-CP thì cũng dược thi công nhà ở.

Thông báo ngày khởi công cho cả hàng xóm

Trước khi khởi công xây dựng, chủ nhà hoặc đại diện được ủy quyền của chủ nhà phải thực hiện các việc sau:

- Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng nhà ở trong thời hạn 7 ngày làm việc đồng thời thông báo cho các chủ công trình lân cận.

- Thông báo cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng bằng văn bản (có đề xuất ngày, giờ kiểm tra) cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng trước 5 ngày để có kế hoạch cử cán bộ đến kiểm tra tại hiện trường và xác nhận bằng biên bản về ranh giới đất và cốt xây dựng. Nếu quá 2 ngày làm việc kể từ khi thông báo mà cơ quan cấp giấy phép xây dựng không cử người đến kiểm tra, xác minh tại hiện trường, thì chủ nhà được tiếp tục triển khai thi công nhà ở.

- Thông báo ngay cho chủ sở hữu các công trình lân cận và cơ quan cấp Giấy phép xây dựng để xử lý khi phát hiện móng, kết cấu hạ tầng hoặc kết cấu bên trên của công trình lân cận lấn sang ranh giới đất của mình. Không được để bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống), được vượt quá ranh giới với lô đất bên cạnh kể cả đất trống hay công trình vắng chủ.

- Liên hệ với các cơ quan chức năng để làm thủ tục xin phép sử dụng hè, lề đường nếu có nhu cầu sử dụng khi thi công.

- Thỏa thuận với các chủ hộ công trình lân cận và nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng về tiếng ồn, bụi, cản trở việc đi lại do việc để vật liệu xây dựng hoặc do thi công gây ra.

- Treo biển báo tại nơi thi công nhà ở với các nội dung sau: tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của chủ nhà; số và ngày cấp giấy phép xây dựng...

Chủ nhà phải xuất trình giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế nhà ở được chấp thuận kèm theo giấy phép xây dựng khi UBND cấp xã nơi xây dựng nhà ở hoặc cơ quan có thẩm quyền về xây dựng kiểm tra. Chủ nhà tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận công trình nhà ở khi nhà thầu thi công hoàn tất hợp đồng thi công xây dựng.

Khi nhà ở có nguy cơ sụp đổ thì chủ nhà phải có phương án chống đỡ hoặc biện pháp tự phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn hoặc đề nghị Ựỷ ban nhân dân cấp xã giúp đỡ để đảm bảo an toàn cho tính mạng người trong gia đình và người xung quanh mà không phải chờ ý kiến của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

Giới hạn tối thiểu độ cao đặt máy lạnh


Chủ nhà khi sử dụng nhà ở phải bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh đô thị, ống thoát nước mưa, máng xối không được phép xả nước sang rãnh đất kế cận; phải đặt máy điều hòa không khí ở ở độ cao trên 2,7m khi mặt tiền sát chỉ giới đường đỏ và không được xả nước ngưng trực tiếp lên mặt hè, đường phố.

Phải lưu trữ hồ sơ nhà ở

Chủ nhà có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ nhà ở với các tài liệu cụ thể sau:

- Một trong những giấy tờ chứng minh tạo lập hợp pháp về nhà ở theo quy định, cụ thể là bản sao một trong các giấy tờ: giấy phép xây dựng; quyết định phê duyệt dự án phát triển nhà ở; giấy chứng nhận đầu tư; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ; giấy tờ về thừa kế nhà ở; bản án, quyết định của tòa án hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật về sở hữu nhà ở; giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã đối với các trường hợp khác, trừ nhà ở thuộc các khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng...

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở (nếu có).

- Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có do chủ nhà ở đó tự vẽ.

- Bản vẽ thiết kế nhà ở đã được cơ quan cấp Giấy phép xây dựng chấp thuận kèm theo Giấy phép xây dựng.

- Hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Các tài liệu, giấy tờ có liên quan trong việc xây dựng nhà ở.

Chủ nhà có trách nhiệm bảo trì nhà ở của mình, luôn giữ gìn mặt đứng của nhà ở sạch, đẹp bảo đảm sự hài hòa với các công trình lân cận và mỹ quan đô thị.


DiaOcOnline.vn - Theo Pháp Luật TP