Top

“Chấm điểm” người nghèo để mua nhà thu nhập thấp

Cập nhật 17/11/2009 15:10

Ngày 17-11, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 36/2009/TT-BXD hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Nhà ở thu nhập thấp tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) - Ảnh: Đỗ Hữu Lực.

 

Những ai được sở hữu nhà giá thấp

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, nguyên tắc lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp được Bộ Xây dựng dựa theo bảng điểm. Việc lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp thực hiện theo phương pháp chấm điểm, người có tổng số điểm cao hơn sẽ được ưu tiên giải quyết trước (với thang điểm tối đa là 100).

Thông tư của Bộ Xây dựng quy định cụ thể đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp là hộ gia đình có ít nhất một người hoặc cá nhân (hộ độc thân) là thành phần cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (kể cả trường hợp đã được nghỉ theo chế độ quy định); người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (kể cả trường hợp đã được nghỉ theo chế độ quy định); người lao động tự do, kinh doanh cá thể có thu nhập đảm bảo để thanh toán tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định.


Chủ đầu tư các dự án nhà ở thu nhập thấp căn cứ vào quy định cụ thể về việc lựa chọn các đối tượng do UBND cấp tỉnh ban hành để thực hiện việc công khai nguyên tắc, thứ tự và đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp đối với dự án do mình làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị Nhà nước thu hồi nhà ở, đất ở để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp đã được bồi thường bằng tiền theo quy định của pháp luật mà không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở cũng thuộc đối tượng được mua, thuê và thuê mua nhà ở thu nhập thấp.

Chống đầu cơ nhà thu nhập thấp

Để công bằng và khách quan và chống tình trạng đầu cơ nhà ở thu nhập thấp ở đô thị, mỗi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp chỉ được nộp đơn đăng ký tại một dự án. Trường hợp dự án không còn quỹ nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua thì chủ đầu tư nêu rõ lý do và trả lại hồ sơ để người có nhu cầu nộp tại dự án khác.

Việc thanh toán nhà ở thu nhập thấp do người mua, thuê, thuê mua nhà thực hiện trực tiếp với chủ đầu tư hoặc thực hiện thông qua ngân hàng do chủ đầu tư và người mua, thuê, thuê mua nhà tự thống nhất, thỏa thuận.

Sau khi khởi công dự án, chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến dự án để công bố công khai tại trụ sở của Sở Xây dựng, trang web của Sở Xây dựng nơi có dự án; đăng tải ít nhất một lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương và công bố tại sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có) để người dân biết, đăng ký và thực hiện giám sát.

Trên cơ sở các thông tin về các dự án nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn đã được công bố, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp nộp hồ sơ đăng ký cho chủ đầu tư dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với các quy định về đối tượng, điều kiện, thứ tự ưu tiên để lập danh sách và gửi danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết theo thứ tự ưu tiên (trên cơ sở chấm điểm) về Sở Xây dựng nơi có dự án để kiểm tra nhằm tránh tình trạng người thu nhập thấp được hỗ trợ nhiều lần...

Thông tư cũng quy định rõ các chế tài trong việc xử lý vi phạm. Theo đó, các tổ chức, cá nhân có hành vi gian dối về đối tượng, điều kiện để được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp thì ngoài việc bị xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý và phát triển nhà ở, còn bị buộc phải trả lại nhà đã mua, thuê, thuê mua.

Các chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp thực hiện việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp không đúng theo quy định tại thông tư này thì ngoài việc bị xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý và phát triển nhà, còn bị buộc phải hoàn trả các khoản chi phí được ưu đãi; bị thu hồi dự án; không được thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản trong thời gian hai năm kể từ ngày dự án bị thu hồi hoặc bị thu hồi đăng ký kinh doanh.

Bảng điểm do Bộ Xây dựng hướng dẫn người nghèo mua và thuê nhà ở


 

Đăng ký, nộp hồ sơ mua nhà giá thấp, ở đâu?

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp nộp hồ sơ đăng ký cho chủ đầu tư dự án, gồm: đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở; giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng chỗ ở do UBND cấp phường xác nhận (chỉ cấp 01 lần). Giấy xác nhận về đối tượng và mức thu nhập do cơ quan, đơn vị nơi từng thành viên trong hộ gia đình đang làm việc xác nhận (chỉ cấp 01 lần); đối với trường hợp lao động tự do, kinh doanh cá thể do UBND cấp phường xác nhận về đối tượng, nghề nghiệp không cần xác nhận mức thu nhập.


DiaOcOnline.vn - Theo Địa Ốc TTO