Top

Thông tư 98/2013/TT-BTC

Cập nhật 24/07/2013 11:48

Thông tư 98/2013/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 

Số văn bản 98
Ký hiệu văn bản TT-BTC
Ngày ban hành 24/07/2013
Ngày có hiệu lực 15/09/2013
Ngày hết hiệu lực  
Người ký Nguyễn Công Nghiệp
Trích yếu Thông tư 98/2013/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực - Bất động sản
- Tài chính nhà nước
- Văn hóa - Xã hội
Tệp đính kèm Thongtu-98-2013-TTTC-ngay24-07-2013

 

DiaOcOnline.vn