Top

Thông tư số 94/2011/TT-BTC

Cập nhật 04/10/2011 16:27

Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
 

Số văn bản 94
Ký hiệu văn bản TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2011
Ngày có hiệu lực  
Ngày hết hiệu lực  
Người ký Nguyễn Hữu Chí
Trích yếu Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Tài Chính
Tệp đính kèm Thongtu-93-2011-TTBTC-ngay29-06-2011

 

DiaOcOnline.vn