Top

Thông tư 87/2013/TT-BTC

Cập nhật 30/06/2013 11:55

Thông tư 87/2013/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 

Số văn bản 87
Ký hiệu văn bản TT-BTC
Ngày ban hành 28/06/2013
Ngày có hiệu lực 15/08/2013
Ngày hết hiệu lực  
Người ký Trần Xuân Hà
Trích yếu Thông tư 87/2013/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực - Bất động sản
- Bộ máy hành chính
Tệp đính kèm Thongtu-87-2013-TTBTC-ngay28-06-2013

 

DiaOcOnline.vn