Top

Thông tư số 12/2011/TT-BTC

Cập nhật 10/04/2011 16:19

Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.
 

Số văn bản 12
Ký hiệu văn bản TT-BTC
Ngày ban hành 26/01/2011
Ngày có hiệu lực  
Ngày hết hiệu lực  
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Thuế
Tệp đính kèm Thongtu-12-2011-TTBTC-ngay26-01-2011

 

DiaOcOnline.vn