Top

Thông tư số 39/2011/TT-BTC

Cập nhật 04/10/2011 16:25

Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/03/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
 

Số văn bản 39
Ký hiệu văn bản TT-BTC
Ngày ban hành 22/03/2011
Ngày có hiệu lực  
Ngày hết hiệu lực  
Người ký Nguyễn Hữu Chí
Trích yếu Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/03/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Bất động sản
Tệp đính kèm Thongtu-39-2011-TTBTC-ngay22-03-2011

 

DiaOcOnline.vn