Top

Ireland đầu tư hàng tỷ Euro vào nhà ở để bán và cho thuê

Cập nhật 27/07/2016 11:31

Khoảng 200 triệu Euro đã được đầu tư vào Quỹ Nhà ở Ireland nhằm mở ra những ra những địa điểm rộng lớn hơn trong khu vực mà người dân cần nhà ở.


Khoản đầu tư này đã làm giảm bớt sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng quan trọng cho phép phân phối nhiều nhà ở hơn, cải thiện khả năng chi trả của các dự án nhà ở mới với 20.000 đơn vị nhà ở mới cho tới năm 2020.

Chính phủ Ireland cũng công bố Kế hoạch Hành động về Nhà ở trong đó chính phủ sẽ đầu tư 5,35 tỷ Euro để phân phối nhà ở xã hội, với mục tiêu cung cấp 47.000 đơn vị nhà ở xã hội cho tới năm 2021.

Chính phủ cũng sẽ thay đổi quy hoạch cho phép phát triển các khu dân cư quy mô lớn. Chính phủ cho biết sẽ ban hành luật cho phép phát triển thêm 100 đơn vị nhà ở ở An Bord Pleanala.

Cơ quan Nhà ở Ireland được phân bổ 70 triệu euro vào danh mục đầu tư phù hợp với chiến lược tái sử dụng nhà ở đang còn trống ở quốc gia này.

Tuy nhiên, theo Society of Chartered Surveyors Ireland (SCSI) việc thiếu kỹ năng quan trọng trên tất cả các lĩnh vực ở thị trường nhà ở Ireland cần phải được giải quyết để cung cấp nhà ở với quy mô lớn hơn. Claire Solon, Chủ tịch SCSI cho biết, cơ quan có thẩm quyền không chỉ có trách nhiệm với vấn đề nhà ở mà còn cần có những quy hoạch cơ sở hạ tầng quốc gia.

SCSI cũng tin rằng lĩnh vực cho thuê cần phải được cải thiện hoàn toàn để phát triển mối quan hệ ổn định hơn giữa chủ nhà và người thuê nhà, đảm bảo quyền và trách nhiệm được xác định rõ ràng.

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây dựng