Top

Giá nhà đạt mức cao kỷ lục ở 5 khu vực tại New Zealand

Cập nhật 24/07/2016 08:58

5 khu vực ở New Zealand ghi nhận giá nhà phổ biến đạt mức cao kỷ lục, tuy nhiên mức giá trung bình đã giảm 1% trong tháng 6.


Giá phổ biến hiện nay là 500.000 USD, Waikato đạt mức giá phổ biến là 438.000 USD và tại Auckland là 821.000 USD.

Các dữ liệu từ Viện BĐS của New Zealand (REINZ) cho thấy mức giá phổ biến kỷ lục ở Northland là 360.000 USD, ở Otago đạt 295.000 USD và tại Central Otago Lakes đạt 730.000 USD.

Doanh số bán giảm 13% so với tháng trước phù hợp với xu hướng chung tại thời điểm này trong năm, mặc dù doanh số tăng 6% trong tháng 6/2015.

Các số liệu cũng cho thấy sự sụt giảm nhanh chóng về số lượng BĐS sẵn có trên cả nước, ở một số khu vực như Wellington, vịnh Hawke ghi nhận số lượng BĐS sẵn có rất thấp.

Ảnh hưởng của Auckland lên bức tranh chung của cả New Zealand đã suy yếu do doanh số kinh doanh BĐS giảm so với những khu vực khác, đặc biệt là Waikato và Northland.

Tăng trưởng lượng giao dịch cao nhất ở Auckland được ghi nhận vào tháng Giêng/2014 là 39,7%.

Một phân tích cho thấy khu vực Central Otago Lakes đạt mức tăng mạnh nhất về tỷ lệ giá phổ biến so với tháng 6/2015 là 42%, tiếp theo là Waikato ở mức 26% và Otago là 19%.

Số lượng BĐS sẵn bán trên tất cả các khu vực ở New Zealand tiếp tục giảm trong giai đoạn tháng 6/2015 - tháng 6/2016. Wellington có số lượng BĐS sẵn bán thấp nhất chỉ đủ cung cấp trong 7 tuần, tiếp theo là vịnh Hawke với 9 tuần cung cấp và Auckland với 10 tuần cung cấp.


DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây dựng