Top

Yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Văn Cao - Hồ Tây

Cập nhật 02/06/2015 14:40

Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa có chỉ đạo yêu cầu các sở Giao thông - Vận tải, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc và các sở ngành liên quan phải tập trung tiến hành hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Văn Cao - Hồ Tây ngay trong năm 2015 để có thể thi công theo thiết kế đoạn từ Văn Cao đến Thụy Khuê và thông tuyến nhánh C.


Dự án đường Văn Cao - Hồ Tây được đưa vào khai thác tạm từ năm 2010, nhưng đến nay, vẫn còn khoảng 159 hộ dân và Tập thể Bảo tàng Hồ Chí Minh chưa giải phóng mặt bằng.

Theo đánh giá của Sở Giao thông - Vận tải, khó khăn lớn nhất hiện nay là sự chênh lệch giá đền bù giữa các hộ dân đã phê duyệt phương án từ những năm trước với các hộ dân chưa phê duyệt phương án. Để giải quyết khó khăn này, Hà Nội cho phép được áp dụng cơ chế hỗ trợ thêm đối với 28 hộ dân thuộc tuyến nhánh từ đường Văn Cao lên dốc Tam Đa đã phê duyệt phương án đền bù nhưng còn khiếu kiện.

Đối với 47 hộ dân thuộc Khu tập thể Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thành phố yêu cầu quận Tây Hồ, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Hà Nội và Sở Tài nguyên - Mội trường tiến hành rà soát lại hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác quản lý, nguồn gốc đất đai để có phương án xử lý.


DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Bất động sản