Top

Bán đấu giá hơn 1.700 m2 đất tại huyện Đông Anh

Cập nhật 10/02/2015 10:06

TP Hà Nội vừa phê duyệt giá khởi điểm đối với 1.768m2 đất và công trình xây dựng trên đất tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh của Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 1, làm cơ sở để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo đó, phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá đối với 1.768m2 đất và công trình xây dựng trên đất tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội của Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi là 11.430.568.000 đồng (mười một tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, năm trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Trong đó: Giá khởi điểm bán đấu giá 1.768m2 đất là 4.025.578 đồng/m2. Giá trị quyền sử dụng đất tương ứng là 7.117.223.000 đồng. Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất là 4.313.345.000 đồng.

Giá khởi điểm bán đấu giá nêu trên được xác định theo giá đất thương mại, dịch vụ; hình thức sử dụng đất là thuê đất trả tiền thuê đất một lần; thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá trên cơ sở các chỉ tiêu quy hoạch tại Công văn số 4047/QHKT-P3, ngày 30/9/2014 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Số tiền thu được bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quản lý sử dụng theo quy định tại Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.


DiaOcOnline.vn - Theo KTĐT