Top

Từ ngày 10-6, có thể tra cứu trực tuyến quy hoạch và giá đất

Cập nhật 09/06/2013 11:00

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, từ ngày 10-6, người dân có thể tra cứu trên mạng 3 loại thông tin:

Một là thông tin địa chính gồm số hiệu thửa, số hiệu tờ bản đồ địa chính, diện tích, mục đích sử dụng đất được giao, được thuê hoặc được Nhà nước công nhận quyền sử dụng, đã đăng ký hay chưa, cấp giấy chứng nhận hay chưa; Hai là thông tin quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt gồm sơ đồ không gian quy hoạch khu vực có thửa đất, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch; Ba là bảng giá đất đã công bố. Việc tra cứu này được thực hiện thông qua cổng thông tin đất đai cấp tỉnh.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu có thể được cung cấp thông tin về dữ liệu đất đai đối với thửa đất thuộc quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu có trong cơ sở dữ liệu đất đai. Việc khai thác thông tin địa chính phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.


DiaOcOnline.vn - Theo Hà Nội Mới