Top

Mất 160 ngày cho những thủ tục đầu tư “chưa cần thiết”

Cập nhật 02/12/2014 09:59

Theo báo cáo của nhóm công tác đất đai thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam được công bố sáng 2/12 tại Hà Nội, các nhà đầu tư bất động sản có thể mất tới 160 ngày để hoàn tất một số thủ tục trước khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Trước khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải có được các tài liệu gồm: quyết định chỉ định nhà đầu tư; thiết kế cơ sở; phê duyệt quy hoạch tổng thể tỷ lệ 1/500 và văn bản chấp thuận đầu tư.

Cụ thể, theo quy định của Luật Đầu tư, nhà đầu tư muốn thực hiện dự án bất động sản phải có được giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh là phát triển/đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, trước khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải có được các tài liệu gồm: quyết định chỉ định nhà đầu tư; thiết kế cơ sở; phê duyệt quy hoạch tổng thể tỷ lệ 1/500 và văn bản chấp thuận đầu tư.

Theo nhóm công tác, những tài liệu nêu trên đều liên quan đến việc thực hiện dự án và cần phải có thậm chí là trước cả khi nhà đầu tư biết được liệu mình có được phép thực hiện dự án bất động sản hay không. Nhà đầu tư phải mất rất nhiều thời gian và chi phí để chuẩn bị các bộ hồ sơ xin cấp các tài liệu trên, thậm chí có thể mất lên đến 160 ngày.

“Những yêu cầu này gây ra nhiều sự chậm trễ không đáng cũng như khó khăn cho nhà đầu tư khi muốn thực hiện dự án phát triển bất động sản. Ngoài ra, kể cả khi các tài liệu trên đã được cấp thì nhà đầu tư có thể vẫn không được cấp giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án phát triển bất động sản”, báo cáo viết.

Để giải quyết tình trạng này, nhóm đề xuất rằng cần bỏ các quy định về các tài liệu nói trên. Điều kiện tiên quyết duy nhất cần có ở bước đầu tiên này là xác nhận về các thông số để phát triển dự án trên khu đất; còn tất cả các phê duyệt/chấp thuận khác có thể được hoàn tất ở các bước tiếp theo sau.

Liên quan đến vấn đề cấp phép cho dự án sau, theo Luật Đầu tư, nhà đầu tư cần phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho mỗi dự án mà nhà đầu tư tiến hành. Đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, cần phải sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư hiện có của mình để bao gồm cả dự án mới.

Theo nhóm công tác, quy định này là “rất phức tạp” do liên quan đến cả các yêu cầu về vốn, yêu cầu về thời hạn đầu tư và các yêu cầu về đầu tư khác của nhiều dự án. Rất khó khăn cho nhà đầu tư để có các yêu cầu cụ thể và rõ ràng cho một dự án mà không ảnh hưởng đến các dự án khác của nhà đầu tư.

Quy định này cũng gây ra nhiều vấn đề phức tạp trong trường hợp nhà đầu tư muốn chuyển nhượng một hoặc nhiều dự án chứ không phải tất cả các dự án mà mình được cấp phép tiến hành theo giấy chứng nhận đầu tư.

Chính vì vậy, nhóm đề xuất rằng cần đưa ra quyền chọn để nhà đầu tư có thể nhận các giấy chứng nhận đầu tư riêng rẽ cho từng dự án mà nhà đầu tư thực hiện. Khi đó nhà đầu tư có thể lựa chọn phương thức hiệu quả nhất để quản lý các yêu cầu về cấp phép của nhiều dự án.

DiaOcOnline.vn - Theo VnEconomy