Top

Sổ đỏ được cấp nhanh nhờ cải cách hành chính

Cập nhật 22/12/2014 09:45

Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) vừa có báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành là đẩy mạnh cải cách hành chính về đất đai, giảm phiền hà cho người dân và DN trong việc cấp sổ đỏ.

Cả nước cấp được 41,6 triệu sổ đỏ

Theo thống kê của Tổng cục Quản lý đất đai, trong năm 2014, các tỉnh, TP đều quyết tâm cao, tập trung chỉ đạo thực hiện cấp sổ đỏ bằng nhiều biện pháp quyết liệt, có hiệu quả. Hầu hết các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg và Chỉ thị số 05/CT-TTg. Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành mục tiêu cấp sổ đỏ (đạt trên 85% tổng diện tích các loại đất cần cấp) theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội. Cụ thể, cả nước đã cấp được 41,6 triệu sổ đỏ với tổng diện tích 22,9 triệu héc ta, đạt 94,8% diện tích các loại đất đang sử dụng phải cấp sổ đỏ (diện tích cần cấp). Trong đó, 5 loại đất chính đã cấp được 40,7 triệu sổ đỏ với tổng diện tích 22,3 triệu héc ta, đạt 94,6% diện tích cần cấp và đạt 96,7% tổng số trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Làm thủ tục tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội. Ảnh: Thái San

Cũng trong năm 2014, Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, trong đó tập trung chỉ đạo tại các huyện điểm trong cả nước. Theo số liệu báo cáo của các tỉnh, TP, hiện nay, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đang được triển khai tại 447/7.907 xã, phường, thị trấn, chiếm 5,65% tổng số xã, phường, thị trấn của 46 tỉnh, TP. Trong đó, số xã, phường, thị trấn đã hoàn thành và được tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện là 231 xã, phường, thị trấn, đạt 51,68% số xã, phường, thị trấn đang triển khai thực hiện. Điển hình là các tỉnh Đồng Nai (toàn tỉnh), Vĩnh Long (70 xã), Long An (38 xã), An Giang (32 xã), Thừa Thiên - Huế (27 xã).

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính lĩnh vực đất đai là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2014, Tổng cục Quản lý đất đai đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai nhiều giải pháp để thực hiện. Kết quả, đã rà soát hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý đất đai theo hướng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC); đã xây dựng và công bố bộ TTHC về đất đai, với 41 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp (giảm 30 thủ tục so với bộ thủ tục đã công bố trước đây), 62 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp (giảm 9 thủ tục so với bộ thủ tục đã công bố trước đây), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN khi thực hiện các TTHC đất đai.

Bên cạnh đó, Tổng cục thường xuyên rà soát, đôn đốc việc xử lý văn bản nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý văn bản trả lời; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, người dân và DN liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công tác cấp sổ đỏ và giải quyết vướng mắc trong việc áp dụng Luật Đất đai 2013.

Tại Hà Nội, Văn phòng đăng ký đất đai một cấp (thuộc Sở TN&MT Hà Nội) được thành lập ngay trong năm 2014 và hoạt động trên toàn địa bàn TP từ ngày 1/1/2015. Kể từ 5/8/2014, UBND TP đã cho phép Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và làm thủ tục trình Sở TN&MT ký cấp sổ đỏ cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở. Thời gian giải quyết hồ sơ từ 52 ngày đã được rút ngắn xuống không quá 20 ngày. Nhờ đó, quy trình cấp sổ đỏ nhà dự án đã được đẩy nhanh. Đến hết năm 2014, toàn TP dự kiến cấp được khoảng 40.500 sổ đỏ, đạt 101,25% chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2014. Để đạt được những kết quả trên, một trong những giải pháp quan trọng, theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc Sở TN&MT là việc đẩy mạnh cải cách TTHC, liên thông giữa các sở, ngành.

DiaOcOnline.vn - Theo KTĐT