Top

Không chỉ định thầu xây đường cao tốc Bắc-Nam

Cập nhật 12/05/2017 09:36

Việc xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam cần đảm bảo các nguyên tắc đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch, không thực hiện chỉ định thầu, theo nội dung thông báo số 217 của Văn phòng Chính phủ ngày 11-5 về kết luận của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình về dự án đường cao tốc Bắc – Nam.

Đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây là một đoạn của đường cao tốc Bắc - Nam hiện nay đã hoàn thành đưa vào khai thác - Ảnh: Anh Quân

Theo thông báo số 217, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam là dự án quan trọng quốc gia cần phải trình Chính phủ thông qua chủ trương và các cơ chế, chính sách đầu tư trước khi báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội.

Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện báo cáo, trong đó làm rõ hơn về tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện (khởi công và hoàn thành), phân tích sự cần thiết, hiệu quả của các cơ chế, chính sách đặc thù gắn với tiến độ thực hiện dự án.

Đối với phương án giải phóng mặt bằng, mặc dù năm 2014, Chính phủ chỉ đạo giải phóng mặt bằng toàn tuyến, nhưng để tránh lãng phí đất đai, Chính phủ đồng ý chỉ giải phóng mặt bằng các đoạn sẽ đầu tư với chiều dài 684 km.

Về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, Chính phủ khẳng định các cơ chế, chính sách đặc thù là cần thiết để thu hút nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, cần đảm bảo các nguyên tắc đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch, không thực hiện chỉ định thầu; các bộ, ngành có cơ chế giám sát chặt chẽ theo chức năng, nhiệm vụ; có người chịu trách nhiệm trước Chính phủ.

Bên cạnh đó, cần chống thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm và không kiến nghị Quốc hội việc cung cấp bảo lãnh (gồm bảo lãnh doanh thu tối thiểu, cam kết chuyển đổi ngoại tệ, bảo hiểm bên thứ ba thay thế Chính phủ thực hiện cam kết trong hợp đồng).

Chính phủ cũng đồng ý đưa đoạn cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết vào thực hiện chung toàn tuyến với dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước giám sát chặt chẽ việc cung cấp tín dụng, bảo đảm nhà đầu tư phải có trách nhiệm bảo đảm đủ vốn chủ sở hữu theo đúng quy định tại Nghị định 15/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công-tư, không để tình trạng nhà đầu tư dùng toàn bộ tiền vay ngân hàng để thực hiện như dự án BOT.

Trước đó, Bộ GTVT đã trình Chính phủ phương án đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam. Theo phương án được Bộ GTVT trình thì tổng mức đầu tư để xây dựng 1.372 ki lô mét đường cao tốc Bắc - Nam là 314.100 tỉ đồng.

Sau đó, Chính phủ đã đồng ý phương án nhà nước hỗ trợ 55.000 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 để thực hiện, trong đó bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng. Phần vốn còn lại sẽ được huy động từ các nguồn khác như vốn vay ODA, vốn tư nhân…

DiaOcOnline.vn - Theo TBKTSG