Top

Sẽ bán thông tin về nhà đất

Cập nhật 09/02/2015 09:07

Bộ Xây dựng vừa hoàn thành dự thảo nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS).

Theo bộ này, việc xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS nhằm cung cấp thông tin cơ bản về nhà, đất phục vụ cho quản lý nhà nước và cá nhân, tổ chức.

Trong hệ thống này có thông tin về nhà ở và thị trường BĐS quốc gia và địa phương, bao gồm thông tin về giá nhà đất, lượng giao dịch, việc triển khai các dự án nhà ở; thông tin về đất nền, nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư, văn phòng, mặt bằng thương mại, dịch vụ; thông tin về quy hoạch…

Cá nhân, tổ chức được khai thác miễn phí thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường BĐS trên mạng Internet. Ngoài ra cá nhân, tổ chức được quyền yêu cầu Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng cung cấp thêm thông tin về nhà ở và thị trường BĐS nhưng sẽ phải nộp phí.DiaOcOnline.vn - Theo Pháp luật TP