Top

Bộ Xây dựng cho xây căn hộ nhỏ 45 m2

Cập nhật 09/02/2015 08:54

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến ủng hộ đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội về việc xây dựng căn hộ Studio (căn hộ nhỏ - PV) diện tích 45 m2 dành cho một người.

Đề xuất này nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng độc thân tại dự án khu nhà ở phường Phú La, quận Hà Đông (Hà Nội).

Loại căn hộ Studio dành cho một người là mô hình mới, chưa có tiêu chuẩn thiết kế. Trong thời gian chờ ban hành tiêu chuẩn mới, Bộ Xây dựng chấp thuận cho thí điểm triển khai thiết kế căn hộ Studio và áp dụng chỉ tiêu dân số 45 m2/người đối với dự án nêu trên. Khi triển khai thực hiện, chủ đầu tư phải báo cáo các sở, ban, ngành của TP Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện.

Cuối năm 2014, Bộ Xây dựng cũng đã đồng ý cho xây dựng thí điểm căn hộ 45 m2 trong một dự án tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).DiaOcOnline.vn - Theo Pháp Luật TP