Top

Nam Định sẽ có thêm Cụm Công nghiệp La Xuyên

Cập nhật 06/02/2010 09:50


Nam Định chuyển 18.076 m2 đất lúa để thực hiện dự án tại Cụm Công nghiệp La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND tỉnh Nam Định chuyển 18.076 m2 đất lúa để thực hiện dự án tại Cụm Công nghiệp La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên.

Theo đó, UBND tỉnh Nam Định phải thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Nam Định vốn là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống, tuy nhiên hiện cơ sở sản xuất các làng nghề này còn hạn chế, hoạt động phổ biến nằm trong phạm vi làng xóm nhỏ bé, nơi sản xuất cũng chính là chỗ ở của người làm nghề,...

Bởi vậy, để giải quyết vấn đề đất sản xuất cho các cơ sở làng nghề, tỉnh đã thực hiện quy hoạch và xây dựng các cụm công nghiệp tập trung ở nông thôn. Tính đến năm 2003, toàn tỉnh có 14 cụm công nghiệp làng nghề có quy hoạch chi tiết về mặt bằng và tổng mức đầu tư.

Trong đó, một số cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động như làng nghề Xuân Tiến (Xuân Trường); làng nghề Vân Chàng (Nam Trực); làng nghề Tống Xá (Ý Yên),...

Nhu cầu của các cơ sở sản xuất tại các cụm công nghiệp hiện còn rất lớn, trong tương lai, hàng chục cụm công nghiệp khác cũng sẽ được quy hoạch và phục vụ nhu cầu sử dụng, trong đó có Cụm Công nghiệp La Xuyên, xã Yên Ninh vừa được Thủ tướng cho phép thực hiện dự án như vừa nêu trên.

DiaOcOnline.vn - Theo Website Chính Phủ