Top

Vĩnh Long:

Giải quyết nhu cầu nhà ở cho sinh viên

Cập nhật 08/02/2010 12:55

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 11 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề với khoảng 21.639 sinh viên.

Dự kiến đến năm 2015, số lượng sinh viên trên địa bàn tỉnh sẽ tăng lên khoảng 30.000; trong đó, khoảng 22.150 sinh viên có nhu cầu về nhà ở.

Để giải quyết nhu cầu về nhà ở cho sinh viên, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định phê duyệt Chương trình đầu tư phát triển nhà ở sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề giai đoạn 2010-2015.

Kinh phí đầu tư của Chương trình trên 546 tỉ đồng, giải quyết 60% nhà ở cho sinh viên, tương đương khoảng 13.000 chỗ ở. Đối tượng sinh viên được ưu tiên giải quyết chỗ ở là sinh viên ngoài tỉnh, gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo theo quy định của Nhà nước, sinh viên giỏi, sinh viên năm đầu...

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Cần Thơ