Top

Hải Phòng:

Khu công nghiệp - Đô thị Tràng Cát

Cập nhật 08/02/2010 11:10

Thay mặt Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn vừa góp ý cho Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp - Đô thị Tràng Cát trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, TP. Hải Phòng như sau:

Vị trí, quy mô và tính chất và của Khu công nghiệp - Đô thị Tràng Cát cơ bản phù hợp với Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Khi phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp - Đô thị Tràng Cát, UBND thành phố Hải Phòng cần lưu ý, bổ sung và hoàn chỉnh một số vấn đề Tuân thủ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành về quy hoạch xây dựng đô thị và khu công nghiệp; giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa khu vực mặt biển cửa ngõ Hải Phòng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đồng bộ, và các giải pháp bảo vệ môi trường.

Quy hoạch và phân cấp mạng lưới giao thông phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo tính chất đô thị, công nghiệp,…; Cần tăng tỷ trọng đất cây xanh tập trung trong khu công nghiệp, đặc biệt là cây xanh cách ly với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Làm rõ về tính chất, chức năng và quy hoạch sử dụng đất của Khu dịch vụ tổng hợp trong tổng thể Khu công nghiệp - đô thị Tràng Cát nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng đất, khả thi trong đầu tư xây dựng.

Riêng khu đất chức năng sân Golf nằm trong Khu công nghiệp - Đô thị Tràng Cát sẽ được quyết định trên cơ sở đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước mắt quy hoạch là khu công viên cây xanh tập trung của Khu công nghiệp - Đô thị Tràng Cát.

Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải đang trong quá trình nghiên cứu; đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm khớp nối đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp - Đô thị Tràng Cát với các dự án đang triển khai trong khu vực (giao thông, cấp thoát nước…) và đảm bảo phù hợp trong tổng thể đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây Dựng