Top

Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Cập nhật 30/12/2010 14:25

Giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế

Download
Quyết định Download
Quy định việc phân vùng đất Download
Thành phố Huế Download
Thị xã Hương Thủy Download
Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền Download
Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền Download
Thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà Download
Thị trấn Thuận An và huyện lỵ Phú Đa Download
Thị Trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc Download
Thị Trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc Download
Thị Trấn Khe The, huyện Nam Đông Download
Thị Trấn A Lưới, huyện A Lưới Download