Top

Bảng giá đất tỉnh Thái Bình năm 2011

Cập nhật 17/03/2011 16:30

Nhấn vào Download để tải bảng giá đất từng khu vực

Giá đất tỉnh Thái Bình

Download

Quyết định

Download

Quy định

Download
Thành phố Thái Bình Download

Huyện Đông Hưng

Download

Huyện Thái Thụy

Download

Huyện Kiến Xương

Download

Huyện Quỳnh Phụ

Download

Huyện Tiên Hải

Download

Huyện Hưng Hà

Download

Huyện Vũ Thư

Download

Đất nông nghiệp

Download