Top

Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2011

Cập nhật 03/03/2011 16:30

Nhấn vào Download để tải bảng giá đất từng khu vực

Giá đất tỉnh Gia Lai

Download
Quyết định Download
Giá đất thành phố Pleiku Download
Giá đất huyện MangYang Download
Giá đất huyện Phú Thiện Download
Giá đất huyện Kông Chro Download
Giá đất huyện Krông Pa Download
Giá đất huyện Kbang Download
Giá đất huyện IaPa Download
Giá đất huyện IaGrai Download
Giá đất huyện Đức Cơ Download
Giá đất huyện ĐakPơ Download
Giá đất huyện Chư Sê Download
Giá đất huyện ChưPưh Download
Giá đất huyện Chư Prông Download
Giá đất huyện Chư Păh Download
Giá đất thị xã AyunPa Download
Giá đất thị xã An Khê Download